Ekteskapsstatistikk for Norge

Ekteskap og skilsmisser i Norge
Akkurat som i resten av Skandinavia, er ikke ekteskap noe særlig populært her i landet.

Dette fordi folk flest velger å forbli samboere i stedet for å gå igjennom den noe foreldete tradisjonen rundt ekteskap. Det er kun rundt tyve tusen ekteskap som inngås årlig her i landet, et tall som er langt mindre enn ellers i den siviliserte verden. Ser vi på statistikken, er det USA som leder an med antallet inngåtte ekteskap per 1000 mennesker, med 9,8 sett mot 5,2 i Norge.

Beautiful couple in love on the beach

 

Samtidig kan Norge skryte av et utrolig lavt antall skilsmisser – totalt var det kun femti skilsmisser og separasjoner i Norge i fjor. Dette viser at når nordmenn først velger å gifte seg, er det som regel for evig og alltid. Kall det romantikk, kall det tradisjoner – det er uansett vakkert å se disse tallene.

 

Samtidig fryder det øyet å se at antallet ekteskap mellom likekjønnede par er i stadig vekst her i Norge. Bare i 2014 giftet over to hundre homofile og lesbiske par seg i landet vårt, et veldig høyt tall sett i forhold til det generelt lave antallet ekteskap. Ser vi på skilsmisser globalt, er det Russland og Hviterussland som leder an – det er like mange skilsmisser i Russland per 1000 innbyggere som det er ekteskap her i Norge. Dette er selvsagt sørgelige tall, men så inngås det nesten dobbelt så mange ekteskap i disse to landene som det gjør i Norge. Litt for mye vodka, kanskje?

 

Byråkratier rundt ekteskap i Norge
Akkurat som med mye annet her i landet, er det en rekke papirarbeid som må gjøres om man vil gifte seg. Kanskje er dette grunnen til at mange velger å «bare» være samboere? Det er Skatteetaten som tar imot alt papirarbeid fra par som vil gifte seg. Dette fordi gifte par følger andre skattregler enn enslige mennesker. For mange er ikke disse fordelene verdt bryet, derfor ser vi en nedgang av ekteskap i Norge.

 

Man må fylle ut en egenerklæring, en forlovererklæring, melding om navneendring, for deretter å motta en prøvingsattest i posten. Denne attesten må sendes til vigsler, altså stedet der dere ønsker å gifte dere (lisensiert, selvsagt). Når bryllupet er overstått, vil vigsler sende papirer til Skatteetaten for å bekrefte ekteskapet. Så er det bare å reise på bryllupsreise mens Skateetaten behandler dokumentene og sender vigselsattest til deres registrerte adresse.