Religion og ekteskap

Tradisjoner i det moderne samfunn
Enkelte mener at tradisjoner ikke har noen plass i et moderne samfunn. Andre mener det stikk motsatte – at våre tradisjoner hjelper oss med å bevare selve samfunnet fra å falle fra hverandre og forsvinne. Denne debatten kan man gjerne ta et annet sted, for noen ordentlig fasit er umulig å finne per dags dato. Det eneste man kan gjøre er å se på statistikk og diskutere hva denne egentlig peker mot. Samt veie opp de positive og negative sidene rundt dette, selvfølgelig. Ser man på ekteskap og skilsmisser, kommer det straks frem at religion holder mennesker sammen.

 

Skilsmisser og religion
Katolske og islamske land har det absolutt laveste antallet skilsmisser her i verden – i Chile og Libya er skilsmisser mer eller mindre ikkeeksisterende, og det er ikke loven som stopper folk fra å separere seg, men røttene. Så har man enkelte land der skilsmisser fortsatt er forbudt på grunn av kirkens (eller en annen dominerende religions) ståsted.

Close-up of a family celebrating Kwanzaa

 

Malta er et godt eksempel – den lille Middelhavsøya har aldri hatt borgerlige ekteskap på grunn av katolisismen som er den dominerende religionen. Dermed har folk alltid giftet seg i kirken, og frem til et par år siden nektet kirken folk å skille seg. Altså ble man nødt til å fortsette sitt samliv, eller leve separat samtidig som man offisielt fortsatt var gift. Å gifte seg på nytt var helt umulig. Nå har landet åpnet opp for sivilisert lovgivning etter press fra EU, men det er fortsatt utrolig vanskelig å bryte løftene man har gitt.

 

Religion og barnefødsel
Religiøse land har en langt høyere fødselsrate enn ikke-religiøse land. Dette har å gjøre med at religion generelt sett forbyr prevensjonsmiddel og abort – og her finnes det utrolig små forskjeller på religionene. Samtidig har land der tradisjonell islam, kristendom og hinduisme dominerer en høyere fødselsrate enn land med buddhisme eller en ikke-troende befolkning.
Irland har den høyeste fødselsraten blant vestlige land nettopp fordi katolisismen står så sterkt i landet. Deretter kommer USA og Island – av to vidt forskjellige grunner. USA fordi religion også står sterkt i de aller fleste stater, og Island på grunn av den tradisjonelt høye dødeligheten sett i forhold til resten av Vest-Europa.