Lovverket angående ekteskap

Ekteskap – en vakker tradisjon
De fleste mennesker på jordkloden har samme mål – de vokser opp, tar sin utdanning, finner en person å dele livet med og inngår et ekteskap. Deretter er veien kort til et harmonisk samliv, barnefødsel og et vakkert liv side om side helt til døden skiller dem ad.

 

Her i Norge har seremonier for ekteskap vært en del av kulturen i over tusen år, selv om det tok utrolig lang (altfor lang) tid før likekjønnede ekteskap ble lovlig. For å gifte seg må man være over 18 år i følge ekteskapsloven, men man kan få gifte seg tidligere om fylkesmannen gir tillatelse for dette. Selv om enkelte religioner og trossamfunn ikke tillater folk å gifte seg på nytt, har dette blitt mer og mer vanlig nå i det 21. århundret.

close up of happy male gay couple holding hands

 

Gifter man seg borgerlig er ikke dette et problem i det hele tatt – en stor prosentandel gifte par skiller seg før eller siden. Den lille øya Malta helt sør i Europa var blant de siste siviliserte land i verden der skilsmisse var ulovlig inntil nylig. Det kan selvfølgelig diskuteres rundt de positive og negative sidene ved slik lovgivning, men man må innrømme at de liberale norske lovene rundt dette er langt mer passende det moderne samfunnet vi lever i.

 

Likestilling og likekjønnet ekteskap i Norge
Kjønnslikestilling står høyt her i Norge, likestillingsloven ble innført så tidlig som i 1978.

Statistisk sentralbyrå har vist veldig gode tall for landet vårt – vi ligger langt foran store deler av verden. Hver tredje leder i Norge er kvinne, og forskjellene i inntekt for menn og kvinner er veldig små (rundt hundre tusen kroner årlig som maksimalt skille). Samtidig har flere kvinner enn menn høyere utdanning i Norge, og nesten en like stor andel menn som kvinner mellom 20 og 66 er en del av arbeidsstyrken.

 

Når det kommer til likekjønnet ekteskap, har dette vært lovlig siden 2009 – Norge er ett av kun 19 land i verden med slik lovgivning. Dessverre er den offentlige opinionen rundt dette fortsatt full av kontraster – en tredel av befolkningen i Norge er fortsatt imot likekjønnede (homofile) ekteskap.